تقديم به خواهر عزيزم

دختري خسته ز رنج

با چشمهايي روشن

به تاريكي دنيا مي نگريست

در ميان تاريكي ناگهان نوري ديد

رفت و رفت نزديك تر

تا به آن نور رسيد

خواهرم نور شد و پر كشيد سوي خدا

من به دنبال او و او به دنبال خدا

خواهرم نور شدي ؟

مي دانم كه تو را خواهم يافت

در بهشت ابدي هم نشين كوثر نبي

اين شعر را به ياد بود مرحومه خواهرم سروده ام  که در روز جعمه ۱۸/۲/۸۸ در سن ۱۸ سالگی چشم از دنیا فرو بست تا ما را در غم فراقش ماتم زده کند

جهت شادي روح آن مرحومه صلوات

+ نوشته شده توسط حامد جهان در جمعه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت 21:3 |


Powered By
BLOGFA.COM